LƯU Ý: Chức năng đấu giá đang trong giai đoạn thử nghiệm.
Quý khách vui lòng không tham gia nhắn tin, hay bất cứ hành động đấu giá nào tại trang này.

ĐANG DIỄN RA

Danh sách các phiên đấu giá đang diễn ra
Hướng dẫn đấu giá

Sắp diễn ra

Danh sách các phiên đấu giá sắp diễn ra

ĐÃ KẾT THÚC

Danh sách các phiên đấu giá đã kết thúc

STT Số sim Người chiến thắng ĐT liên hệ Phiên đấu giá
1
Sim số
0931.779000
Mã đấu giá :EB87
Thời gian diễn ra : 00:00:00 29/01/2016 - 14:00:00 29/01/2016
Đang duyệt kết quả
2
Sim số
0121.5190123
0989.704xxx Mã đấu giá :5O5J
Thời gian diễn ra : 10:30:33 20/01/2016 - 23:30:39 20/01/2016
Xem chi tiết
3
Sim số
0931.687376
Mã đấu giá :X53X
Thời gian diễn ra : 11:26:12 14/12/2015 - 17:30:15 14/12/2015
Đang duyệt kết quả