CHỌN SỐ VÀ HÒA MẠNG MOBIFONE:

 • D30 - 30000đ/chu kỳ
 • - 7GB tốc độ cao
  - Hết dung lượng tốc độ cao hệ thống ngắt kết nối Internet
  -Chu kỳ sử dung 7 ngày
 • Đăng ký
 • C190 - 190000đ/chu kỳ
 • - 2GB tốc độ cao/ngày
  - 100 phút gọi liên mạng
  - Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
  - Chu kỳ sử dụng 30 ngày
 • Đăng ký
 • C290 - 290000đ/chu kỳ
 • - 2GB tốc độ cao/ngày
  - 200 phút gọi liên mạng
  - Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
  - Chu kỳ sử dung 30 ngày
 • Đăng ký

Hướng dẫn tìm kiếm

Bước 1: Chọn đầu số cần tìm. Ví dụ: chọn 090.

Bước 2: Nhập Số cần tìm (không bao gồm đầu số): Có thể để trống khi bạn chưa có sẵn một số ưng ý. Hoặc bạn đã có một số ưng ý thì nhập theo quy tắc sau:

 • 1. Nhập chính xác số cần tìm. Ví dụ: 4896999
 • 2. Hoặc sử dụng dấu * đại diện cho một chuỗi số bất kỳ
  • a. Để tìm số bắt đầu bằng 88, nhập vào 88*
  • b. Để tìm số kết thúc bằng 88, nhập vào *88
  • c. Để tìm số bắt đầu bằng 88 và kết thúc bằng 99, nhập vào 88*99
  • d. Để tìm số chứa 88, nhập vào *88*
  • e. Để tìm số chứa 88 và 99, nhập vào *88*99*

Bước 3: Chọn Loại số: Chọn một loại số đẹp cụ thể cho Số cần tìm hoặc để “Không chọn” khi bạn muốn tìm số trong tất cả các Loại số.

Bước 4: Click chọn “TÌM KIẾM” khi bạn đã thiết lập xong các điều kiện tìm kiếm.