CHỌN SỐ VÀ HÒA MẠNG MOBIFONE:

Hướng dẫn tìm kiếm

Bước 1: Nhập Số cần tìm: Có thể để trống khi bạn chưa có sẵn một số ưng ý. Hoặc bạn đã có một số ưng ý thì nhập theo quy tắc sau:

 • 1. Nhập chính xác 1 số trong cặp sim cần tìm. Ví dụ: 0896622461
 • 2. Hoặc sử dụng dấu * đại diện cho một chuỗi số bất kỳ
  • a. Để tìm số bắt đầu bằng 08966, nhập vào 08966*
  • b. Để tìm số kết thúc bằng 88, nhập vào *88 hoặc 88
  • c. Để tìm số chứa 88, nhập vào *88*
  • d. Để tìm sim đôi có 6 số cuối giống nhau, nhập vào *123456 trong đó 123456 là 6 số cuối
  • e. Để tìm sim đôi có số cuối khác nhau, nhập vào 089668899* hoặc **6688*

Bước 2: Click chọn “TÌM KIẾM” khi bạn đã thiết lập xong các điều kiện tìm kiếm.