Đăng ký

Trong giai đoạn thử nghiệm, hệ thống chỉ hỗ trợ các tin nhắn kích hoạt tài khoản từ thuê bao mạng MobiFone!

Sau khi đăng ký tài khoản thành công. Vui lòng dùng số điện thoại bạn đã đăng ký soạn KH gửi tới đầu số 9399 (Miễn phí trong giai đoạn thử nghiệm và chỉ áp dụng với thuê bao mạng MobiFone) để kích hoạt tài khoản. Xin cảm ơn!