• HD70 - 70.000đ/chu kỳ
 • - 3.8GB tốc độ cao sử dụng trong vòng 30 ngày,hết tốc độ cao hệ thống ngắt kết nối Internet
  - Chu kỳ sử dụng 30 ngày
 • Đăng ký
 • HD90 - 90.000đ/chu kỳ
 • - 5.5GB tốc độ cao sử dụng trong vòng 30 ngày,hết tốc độ cao hệ thống ngắt kết nối Internet
  - Chu kỳ sử dụng 30 ngày
 • Đăng ký
 • HD120 - 120.000đ/chu kỳ
 • - 8.8GB tốc độ cao sử dụng trong vòng 30 ngày,hết tốc độ cao hệ thống ngắt kết nối Internet
  - Chu kỳ sử dụng 30 ngày
 • Đăng ký
 • D15 - 15.000đ/chu kỳ
 • - Ưu đãi: 3GB tốc độ cao trong 3 ngày, hết tốc độ cao hệ thống ngắt kết nối Internet
  - Chu kỳ sử dụng 3 ngày
 • Đăng ký

(Click chuột vào "TÌM KIẾM" để xem các số trong kho)