• D30 - 30000đ/chu kỳ
 • - 7GB tốc độ cao
  - Hết dung lượng tốc độ cao hệ thống ngắt kết nối Internet
  -Chu kỳ sử dung 7 ngày
 • Đăng ký
 • C190 - 190000đ/chu kỳ
 • - 2GB tốc độ cao/ngày
  - 100 phút gọi liên mạng
  - Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
  - Chu kỳ sử dụng 30 ngày
 • Đăng ký
 • C290 - 290000đ/chu kỳ
 • - 2GB tốc độ cao/ngày
  - 200 phút gọi liên mạng
  - Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
  - Chu kỳ sử dung 30 ngày
 • Đăng ký

(Click chuột vào "TÌM KIẾM" để xem các số trong kho)