Chính sách

Chính sách mua sim số của MobiFone

10-06-2015 11:08

Các quy định về đăng ký số và giữ sim số MobiFone; Quy định tính cước và thanh toán cước đối với những thuê bao có cam kết cước phí; Quy định về thời gian sử dụng và thu hồi số của thuê bao cam kết

1. Quy định về đăng ký số và giữ số

2. Quy định tính cước và thanh toán cước đối với những thuê bao có cam kết cước phí

3. Quy định về thời gian sử dụng và thu hồi số của thuê bao cam kết

+  Chấm dứt hợp đồng thuê bao

+  Không thực hiện cam kết về cước và thời hạn sử dụng.

+  Tạm khóa quá thời gian theo quy định.

 

CÁC Chính sách KHÁC