Dịch vụ

Dịch vụ Đấu giá

12-06-2015 18:01

Dịch vụ cung cấp các phiên đấu giá để tạo một sân chơi cho khách hàng có thể sở hữu những số thuê bao đẹp, nhiều người muốn sở hữu.

Với những sim có nhiều người mong muốn sở hữu, chúng tôi mở các phiên đấu giá để tạo sân chơi cho mọi người. Mọi người hoàn toàn có thể có khả năng sở hữu một sim số đẹp khi tham gia vào sân chơi này. Mời các bạn xem các phiên đấu giá đang diễn ra tại đây http://117.6.99.252:6600/chonso/dau-gia.html

CÁC Dịch vụ KHÁC