GÓI ƯU ĐÃI
GÓI CƯỚC DATA
GÓI CƯỚC THOẠI
GÓI ƯU ĐÃI
 • C190 - 190000đ/chu kỳ
 • - 2GB tốc độ cao/ngày
  - 100 phút gọi liên mạng
  - Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
  - Chu kỳ sử dụng 30 ngày
 • Đăng ký
 • C290 - 290000đ/chu kỳ
 • - 2GB tốc độ cao/ngày
  - 200 phút gọi liên mạng
  - Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
  - Chu kỳ sử dung 30 ngày
 • Đăng ký
GÓI CƯỚC DATA
GÓI CƯỚC THOẠI