Quy trình đăng ký
Bước 1
Chọn gói cước phù hợp và nhấn “Đăng ký”
Bước 2
Chọn số thuê bao ưa thích
Bước 3
Nhập thông tin nhận Sim và Thanh toán Online
Bước 4
Nhận sim tại nhà